Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρωταρχική μέριμνα της εταιρείας EUROTraining είναι το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της καθώς αυτό αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιλογής – αξιολόγησης- και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εταιρείας για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών κατάρτισης.

Η EUROTraining στελεχώνεται από μόνιμο διοικητικό προσωπικό το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τεχνογνωσία. Ένα σημαντικό ποσοστό των ανθρώπων της εταιρίας (πάνω από το 50%) είναι απόφοιτοι Ανωτάτης εκπαίδευσης και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των στελεχών (70%) είναι γυναίκες.

Η EUROTraining προσφέρει ένα ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας καλλιεργώντας το πνεύμα συνεργασίας και την ομαδικότητα και εφαρμόζοντας πολιτικές ίσης μεταχείρισης. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συνεχή επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της μέσα από τη συμμετοχή του σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια σε θέματα που σχετίζονται με την εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Επιπλέον, η εταιρεία συνεργάζεται με ένα πλήθος εξωτερικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών που μαζί με το διοικητικό προσωπικό αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την ανάπτυξη της εταιρείας.

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!