Αποστολή και Στόχοι

Αποστολή της EUROTraining είναι να συνδράμει στην ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού.

Στόχοι μας είναι:

  • Η απόκτηση και ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων και εργαζομένων όπως αυτά προκύπτουν από την εξέλιξη των επαγγελμάτων και των τεχνολογικών αλλαγών στην αγορά εργασίας μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης
  • Η ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στους νέους και τις γυναίκες μέσα από τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και της on line πληροφόρησης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
  • Η προώθηση και ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας με τη παροχή συνοδευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών καθώς και με εξατομικευμένες ενέργειες.
  • Η προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην απασχόληση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!