Συμβουλευτική

Το ΚΕΚ EUROTraining προσφέρει μία σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους και αναλαμβάνει τη διενέργεια μιας πληθώρας δραστηριοτήτων που τοποθετούν στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας και υποστήριξης των ίσων ευκαιριών για όλους.

Παράλληλα, κρίνοντας απαραίτητη τη συνεχή επαφή με την αγορά εργασίας, διενεργεί σε ετήσια βάση σειρά ερευνών, στοχεύοντας στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την επίδρασή τους στην επαγγελματική ζωή των καταρτισμένων, το ποσοστό απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας και άλλων παρεμφερών πληροφοριών.

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!