Σεμινάριο ADR – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων

Σεμινάρια επαγγελματικής ικανότητας ADR

Αναγκαία προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι η κατοχή πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, ακρωνύμιο (Accord European relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) η οποία είναι υποχρεωτικό να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια. Η πιστοποίηση αποκτάται αφού ο επαγγελματίας οδηγός υποχρεωτικά έχει παρακολουθήσει το ανάλογο σεμινάριο για την κλάση επικίνδυνων φορτίων που επιθυμεί.

Στόχος

Του σεμιναρίου είναι ο επαγγελματίας οδηγός να βελτιστοποιήσει την οδική ασφάλεια, να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ατυχημάτων και να λαμβάνει μετρά προστασίας του οδηγού και των γύρω του. Το σεμινάριο (ADR) επίσης αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και της μείωσης των επιπτώσεων σε περίπτωση ατυχήματος όπως και τη συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση των επαγγελματιών οδηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα.

Απευθύνεται σε

Σε επαγγελματίες οδηγούς που θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση ADR ή να την ανανεώσουν όπως και σε εταιρείες που θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους

Θα μάθετε

Στα σεμινάριο ADR όλο το νομοθετικό πλαίσιο , Ελληνικό και κοινοτικό που διέπουν την μεταφορά επικίνδυνων φορτίων. Θα μάθετε επίσης τις ευθύνες που βαρύνουν κάθε εμπλεκόμενο όπως τον οδηγό , τον αποστολέα , τον φορτωτή , τον μεταφορέα και τον κάτοχο του οχήματος. Θα διδαχθείτε τον διαχωρισμό των επικίνδυνων φορτίων και τα είδη των κινδύνων που δημιουργούν ώστε να είστε σε θέση να αποτρέψετε το οποιοδήποτε ατύχημα που θα μπορούσε να προκληθεί εξαιτίας λάθους χειρισμού.

01

Διάρκεια
18 έως 46 ώρες

02

Τμήματα
Πρωινά – Απογευματινά

03

Εκπαιδευτές
Επαγγελματίες του χώρου

04

Δίδακτρα
Χαμηλές τιμές που δεν επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης

05

Υλοποίηση
Σε πρόσφατα ανακαινισμένες αίθουσες με τα κατάλληλα εποπτικά μέσα

Διδακτικές ενότητες – κατηγορίες πιστοποιητικού

 • Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2: Αέρια
 • Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
 • Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Υπάρχουν 8 κατηγορίες διπλωμάτων ADR και είναι οι ακόλουθες: Π1, Π2, Π3, Π4, Π5, Π6, Π7, Π8. Η κάθε κατηγορία διπλώματος δίνει τη δυνατότητα στο κάτοχό της για τη μεταφορά ορισμένων κλάσεων ADR (υλικών), με συγκεκριμένα οχήματα

Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία άδειας οδήγησης οχημάτων
 • Διπλότυπο Είσπραξης Δ.Ο.Υ ονομαστικής αξίας 14,67€, στον Κ.Α.Ε.3439 με αιτιολογικό την συμμετοχή στις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιητικού ADR για την συγκεκριμένη περίοδο,
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Εγκαταστάσεις

Το EUROTraining διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και οργανωμένα επαγγελματικά εργαστήρια όπως και αίθουσες θεωρίας διασφαλίζοντας στους σπουδαστές του, ευχάριστη και ποιοτικά ανώτερη κατάρτιση.

Δείτε τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας!

Τμήματα

Τα τμήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πιστοποιημένες δομές μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
Υπάρχουν πρωϊνά και απογευματινά τμήματα.

Έναρξη σεμιναρίων συνεχώς!

Οι θέσεις είναι περιορισμένες γι’ αυτό τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Για να ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες έναρξης των σεμιναρίων επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook!

Πιστοποίηση

Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών χορηγούν το πιστοποιητικό αυτό στους οδηγούς οχημάτων, οι οποίοι:
• Έχουν παρακολουθήσει κύκλο μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.),
• Έχουν πετύχει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται από τις Νομαρχιακές Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

Το πιστοποιητικό κατάρτισης ADR είναι ένα, στο οποίο αναγράφονται οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων που μπορεί να μεταφέρει κάποιος οδηγός καθώς και η δυνατότητα μεταφοράς ή μη σε βυτία
Τα οχήματα για τα οποία απαιτείται πιστοποιητικό έγκρισης, σύμφωνα με τη σημείωση της παραγράφου 9.1.2. της ADR, είναι τα χαρακτηρισμένα ως οχήματα EX/II, EX/III, FL, OX και AT και MEMUs

Κόστος Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση σε χαμηλές τιμές.
Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να κάνουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους μπορούν να κάνουν χρήση του ΛΑΕΚ 0,24

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!