Aθήνα 210 3306086        Θεσσαλονίκη 2310508410        Βόλος 2421091390

Blog

Φροντιστηριακά Μαθήματα Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

diagonismos1100x400

Περισσότερα

Τα καλύτερα σεμινάρια Ζαχαροπλαστικής

landing-zaxaroplastiki-eurotraining

Περισσότερα

Τα καλύτερα σεμινάρια Μαγειρικής

landing-mageiriki-eurotraining

Περισσότερα

Τελευταια Νεα

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ευρωπαικά Προγράμμα eurotraining

Ευρωπαϊκά προγράμματα κατευθείαν από χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των Βρυξελλών αποτελούν βασικό εργαλείο δημιουργίας και ανάπτυξης τεχνογνωσίας, ανταλλαγής εμπειριών και μετάδοσης καλών πρακτικών σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών, που παρέχει το ΚΕΚ.

Η ΕUROTraining A.E διαθέτει ειδικό Τμήμα Διακρατικής Συνεργασίας, που αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διακρατικών δράσεων στo πλαίσιo Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων και τη σύμπραξη με ποικίλους διακρατικούς εταίρους, όπως:

* οργανισμοί παροχή επαγγελματικής κατάρτισης

* κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* μη κυβερνητικοί οργανισμοί και φορείς

* εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα

* μικρομεσαίες επιχειρήσεις

* φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

* κοινωνικοί εταίροι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

* οργανισμοί παραγωγής πολιτικών κατάρτισης “policy makers”

* φορείς και οργανισμοί χρηστών και αποδεκτών: σύλλογοι και συνεταιρισμοί γυναικών, αγροτών, ανέργων, παλιννοστούντων, προσφύγων

Ενδεικτικά, η EUROTraining υλοποιεί ως συντονιστής:

Programme or initiative Reference number including year of award Project title
Erasmus+ KA3, Forward Looking Cooperation Projects  

562222-EPP-1-2015-1-EL-EPPKA3-PI-FORWARD

 

“VIRTUS – Virtual Vocational Education and Training”
Erasmus+ KA2 Sector Skills Alliance 2014-3174/001-001  

“ArtS – Skills for the creative economy”

Erasmus+, KA2

Strategic Partnership

2014-1-EL01-KA202-001592 «TRAINING IN COMMUNITY MENTAL HEALTHCARE»
Intelligent Energy – Europe (IEE) IEE/13/393/SI2.675576 «nZEB training in the Southern EU countries – Maintaining building traditions»
LLP-Comenius- ICT, Languages and Programme Coordination 2012-526965-LLP-1-2012-1-GR-COMENIUS-CMP «PREATY – Proposing modern E-Assessmnet approaches and Tools to Young and experienced in service teachers»
LLP-Comenius- ICT, Languages and Programme Coordination 531262-LLP-2012-ES-KA3-KA3MP «Meeting teachers co-design needs by means of Integrated Learning Environments»
Erasmus+: Prospective Initiatives, Policy Networks, Programme and Linguistic Support 580211-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN «LikeHome-Assessing and recognizing the prior learning of migrants. Bridging the gap and paving the road to educational and social integration»

Κέντρο επιχειρηματικότητας

Το ΚΕΚ EUROTRAINING θέλοντας να συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, έχει οργανώσει το Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας που παρέχει συμβουλές και τεχνική υποστήριξη στους καταρτιζόμενους που επιθυμούν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση, ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες.

Το Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας με την βοήθεια ειδικευμένων συμβούλων παρέχει τεχνική υποστήριξη σε:

  • Θέματα έρευνας αγοράς
  • Θέματα στρατηγικής
  • Δημιουργία business και marketing plan
  • Θέματα οργάνωσης της επιχείρησης
  • Θέματα εξεύρεσης πόρων και επιδοτήσεων
  • Θέματα marketing και management της εταιρίας
  • Θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων
  • Θέματα κοστολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών

Το Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας, στo πλαίσιo της λειτουργίας του έχει δημιουργήσει δύο οδηγούς επιχειρηματικότητας, που απευθύνονται στους υποψήφιους επιχειρηματίες, με σκοπό να αποτελέσουν πολύτιμο βοηθό και να δώσουν συμβουλές και κατευθύνσεις στα πρώτα βήματα της επιχειρηματικής δράσης. Οι οδηγοί αυτοί σε σύντομο διάστημα θα είναι διαθέσιμοι στο Διαδίκτυο.

Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ)

Περισσότερα

Συμβουλευτική

Το ΚΕΚ EUROTraining προσφέρει μία σειρά συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταρτιζόμενους και αναλαμβάνει τη διενέργεια μιας πληθώρας δραστηριοτήτων που τοποθετούν στο επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό, σε μια προσπάθεια ενδυνάμωσης της απασχολησιμότητας και υποστήριξης των ίσων ευκαιριών για όλους.

Παράλληλα, κρίνοντας απαραίτητη τη συνεχή επαφή με την αγορά εργασίας, διενεργεί σε ετήσια βάση σειρά ερευνών, στοχεύοντας στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, την επίδρασή τους στην επαγγελματική ζωή των καταρτισμένων, το ποσοστό απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας και άλλων παρεμφερών πληροφοριών.

Voucher πρώην εργαζομένων της ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ Α.Ε

fokas

Περισσότερα

Γράψου στο Newsletter μας