Νέα

Δωρεάν Μαθήματα και δυνατότητα Πιστοποίησης

Περισσότερα

Δωρεάν μαθήματα για καλλιεργητές και εταιρείες του αγροτικού τομέα!

Περισσότερα

Δωρεάν μαθήματα ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για νεαρές γυναίκες!

66441055_664657364031988_6169919021207519232_o

eagrants

H ΔΗ ΣΚΕ ΑΝ συμμετέχει στο έργο Women4IT, ένα πολύ-συμμετοχικό έργο που χρηματοδοτείται από το EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment.

Από τον Οκτώβριο του 2020, το ΔΗ ΣΚΕ ΑΝ και ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EuroTraining συνεργάζονται με σκοπό την εκπαίδευση 100 νεαρών γυναικών ηλικίας 18 έως 29 ετών, σε ένα από τα 5 ψηφιακά επαγγελματικά προφίλ που έχουν επιλεγεί κατόπιν έρευνας σε 7 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και χαρακτηρίζονται από υψηλή ζήτηση αλλά δεν μπορούν να καλυφτούν λόγω έλλειψης προσφοράς των κατάλληλων δεξιοτήτων. Οι παρακάτω σύνδεσμοι περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή κάθε ρόλου όπως επίσης και έναν λεπτομερή και προσαρμόσιμο εκπαιδευτικό χάρτη.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι 160 ώρες, περίπου 16 ώρες την εβδομάδα και θα ολοκληρωθεί σε 10 εβδομάδες. Στην Αθήνα η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από τη Eurotraining, έναν έμπειρο εκπαιδευτικό οργανισμό, με τη μέθοδο της μικτής μάθησης και με εναλλακτικό σχέδιο δράσης σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η διά ζώσης εκπαίδευση λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του Covid-19.

Θα παρέχεται επίσης υποστήριξη στις νέες γυναίκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα από Σύμβουλο/Μέντορα της ΔΗ ΣΚΕ ΑΝ, η οποία θα συνεργάζεται με τους εκπαιδευτές. Τα κριτήρια συμμετοχής των νεαρών γυναικών (18-29 ετών) είναι να μην εργάζονται και να μη συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.

CRETHIDEV logo_Eng

MoreThanAJob: Τα αποτελέσματα του 1ου χρόνου!

Στο πλαίσιο του έργου MoreThanAJob, οι εταίροι από τις πέντε χώρες της Μεσογείου που συμμετέχουν (Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανος, Ιταλία και Ελλάδα) κατάφεραν μέσα από την συχνή αλληλεπίδραση τους, την εποικοδομητική συνεργασία και παρά τις αντιξοότητες που προέκυψαν λόγω της πανδημίας του COVID-19 ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη χρονιά υλοποίησης. Ειδικότερα από τις 04/09/2019 έως τις 03/09/2020 πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

 • 3 συνεντεύξεις τύπου σε Παλαιστίνη, Ιορδανία και Λίβανο
 • Συναντήσεις με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και της Δημόσιας Διοίκησης
 • Χαρτογράφηση καλών πρακτικών κοινωνικών εγχειρημάτων
 • Δημιουργία του πλαισίου δράσεων του MoreThanAJob
 • Μελέτη για την εφαρμογή του πλαισίου δράσεων του MoreThanAJob
 • Προώθηση συνεργιών μεταξύ φορέων, δρώντων και άλλων έργων
 • Εκπόνηση προτάσεων πολιτικής για τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης

Το έργο MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να δείτε τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου υλοποίησης το έργου MoreThanAJob πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένε και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.

MoreThanAJob: Μείνετε συντονισμένοι!

Το έργο MoreThanAJob έχει σαν βασικό στόχο την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) μέσα από δράσεις που στοχεύουν  στη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τους φορείς της δημόσιας διοίκησης.  Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του έργου δημοσιεύονται σε τακτική βάση περιοδικά Δελτία Τύπου με τα νέα των εταίρων του προγράμματος.

Θέλετε να γνωρίσετε περισσότερα για το πρόγραμμα MoreThanAJob;

Δεν έχετε παρά να διαβάσετε τα Δελτία Τύπου για να έχετε εικόνα των δράσεων που πραγματοποιούνται στην κάθε χώρα που υλοποιείται το πρόγραμμα!

Το ΜoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC Med. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Τα Δελτία Τύπου του έργου MoreThanAJob είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

 • Για να διαβάσετε το 1ο Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
 • Για να διαβάσετε το 2ο Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.
 • Για να διαβάσετε το 3ο Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία νέα και για τις δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob είναι διαθέσιμες  και στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Μείνετε συντονισμένοι και ακολουθείστε μας στο Facebook, το Τwitter, το LinkedIn και το YouTube.

 

MoreThanAJob: Το 2o Newsletter του Προγράμματος είναι γεγονός!

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MoreThanAJob στοχεύει στην ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τους φορείς και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του MoreThanAJob συντάσσεται σε εξαμηνιαία βάση και το Newsletter με τα νέα των εταίρων του προγράμματος. Στην δεύτερη αυτή εκδοχή του, παρουσιάζονται οι δράσεις και τα νέα των εταίρων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται  και στις επιπτώσεις του COVID-19. H πανδημία έχοντας επιπτώσεις σε όλες τις χώρες υλοποίησης, δημιούργησε μια σειρά προκλήσεων για τους εταίρους, οι οποίες αποτέλεσαν το έναυσμα για την εξεύρεση λύσεων που τελικά οδήγησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους λαμβάνοντας υπόψη τη νέα πραγματικότητα.

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί πως το MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να διαβάσετε το δεύτερο Newsletter του MoreThanAJob πατήστε εδώ.

Λίγα λόγια για το έργο NE(W)AVE

Το έργο NE(W)AVE στοχεύει στη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας. Ομάδες στόχοι του έργου είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), ενώ ο στόχος του έργου είναι να αναβαθμίσουν και να εστιάσουν τις δεξιότητές τους στην ανανεώσιμη ενέργεια μέσω ενός ΟΟC (ανοικτό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα).

Τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι:

Παράλληλα, κατά τα διάρκεια του έργου, η ομάδα του NE(W)AVE δημοσιοποιούσε newsletters σε τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζοντας την σταδιακή εξέλιξή του. Πιο συγκεκριμένα, τα προαναφερθέντα ενημερωτικά δελτία αναφέρονται:

 1. στις δραστηριότητες των πακέτων εργασιών του έργου που αναπτύχθηκαν, καθώς και στα αποτελέσματα έρευνας που επεσήμαναν την έλλειψη δεξιοτήτων στους εργαζομένους στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας,
 2. στο εκπαιδευτικό μοντέλο τηλε-κατάρτισης του NE(W)AVE όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθητές πλέον είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στον εν λόγω τομέα,
 3. στην εμπειρία των συμμετεχόντων που για 2 εβδομάδες, μέσω μαθημάτων, επισκέψεων και εργαστηρίων, έμαθαν περισσότερα για τις «πράσινες» ενέργειες,
 4. στις επιπτώσεις του Covid-19 και στις προσπάθειες του έργου να στηρίξει τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, και, τέλος,
 5. σε μια σύνοψη των δραστηριοτήτων του, καθώς και στα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

MoreThanAJob: Διαβάστε 1ο Νewsletter του Προγράμματος!

Στόχο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MoreThanAJob αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τη δημόσια διοίκηση.

Στο πλαίσιο των ενεργειών δημοσιότητας του MoreThanAJob συντάσσεται σε εξαμηνιαία βάση και το Newsletter με τα νέα των εταίρων του προγράμματος. Στην πρώτη αυτή εκδοχή του, παρουσιάζονται οι στόχοι του προγράμματος, η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων και ενδεικτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες υλοποίησης.

Tο MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Για να διαβάσετε το πρώτο Newsletter του MoreThanAJob πατήστε εδώ.

MoreThanAJob: Επίσημη έναρξη του προγράμματος

Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2019, οι εταίροι του ευρωπαϊκού προγράμματος MoreThanAJob (Ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τους ανέργους, τα άτομα με χαμηλές δεξιότητες και τους πρόσφυγες), στο οποίο συμμετέχει και η EUROTraining, συναντήθηκαν στο Αμάν της Ιορδανίας. Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν οι επτά εταίροι, οι οποίοι προέχονται από τις παρακάτω πέντε (5) μεσογειακές χώρες: Παλαιστίνη, Ιορδανία, Λίβανος, Ιταλία και Ελλάδα.
Στόχος του MoreThanAJob αποτελεί η ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άνεργοι, άτομα με χαμηλές δεξιότητες και πρόσφυγες) εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των φορέων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΟ) με τη δημόσια διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το MoreThanAJob συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED. Το πρόγραμμα διαχειρίζεται η Αυτόνομη Περιφέρεια της Σαρδηνίας (Ιταλία) και αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μεσογείου. Για να διαβάσετε περισσότερα για την εναρκτήρια αυτή συνάντηση πατήστε εδώ.

«Ευκαιρίες κινητικότητας σε Ιταλία & Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: NE(W)AVE: reNEWAble e-VEt learning»

Renewable energy

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο NE(W)AVE: reNEWAble e-VEt learning (https://newaveproject.eu/), που έχει ως στόχο τη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία και την Ισπανία δύο κύκλοι κινητικότητας/εκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων ο καθένας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ή να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες πρακτικές τους δεξιότητες στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.

Εάν είσαι..

 • σπουδαστής, τελειόφοιτος ή απόφοιτος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα υδραυλικού, ηλεκτρολόγου ή συναφούς κλάδου,
 • ηλικίας 18 έως 26 ετών,
 • με καλή γνώση Αγγλικών

και θέλεις να αποκτήσεις νέες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενό σου, δουλεύοντας με συνομήλικους συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικοινώνησε μαζί μας στο euprojects@eurotraining.gr ή στο 210 3306086 (εσωτ. 215)!

 

*Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου (βάσει των περιορισμών που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε.)

* Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!