Σχετικά

Φροντιστηριακά Μαθήματα Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ

diagonismos1100x400

Περισσότερα

Στιγμιότυπα – Barista

barista-eurotraining
Περισσότερα

Οι χώροι μας – Barista

barista-eurotraining
Περισσότερα

Οι χώροι μας

IEK-eurotraining
Περισσότερα

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

1. Προοίμιο
H εταιρεία EUROTraining ΑΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική Διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την πρακτική και ουσιαστική ενημέρωση σας σχετικά τόσο με την συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς όσο και για τα δικαιώματα σας και πως μπορείτε να τα ασκήσετε.
2. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα πολιτική ασφαλείας εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται από τη EUROTraining είτε ηλεκτρονικά είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία με ευθύνη δική της. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για δεδομένα τα οποία συλλέγονται από εταιρείες και ιστότοπους που δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της ή δε συνεργάζονται με αυτήν. Επίσης κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας, οι υπερσύνδεσμοι που σας μεταφέρουν σε άλλους ιστότοπους διαφεύγουν του ελέγχου της Εταιρείας μας και δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να εγγυηθούμε την προστασία των δεδομένων σας από αυτούς ούτε φέρουμε ευθύνη για τυχόν δική τους μη – συμμόρφωση.
3. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας
Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Εκπαιδευτικός Οργανισμός Γιουροτρέινινγκ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «EUROTraining» με έδρα την Αθήνα, Βερανζέρου 1, Πλ. Κάνιγγος και Τηλέφωνο Επικοινωνίας 210 3306086. Η Εταιρεία διαθέτει επίσης υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη, Χ. Πίψου 9, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310508410 και στο Βόλο, Στρ. Καλλέργη 26 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2421091390.
4. Συλλογή Δεδομένων
α. Τα δεδομένα σας συλλέγονται είτε απευθείας από εμάς είτε μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών μας αφού συμπληρώσετε τις σχετικές αιτήσεις μας. Τα στοιχεία σας συλλέγονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας, τηλεφωνικά ή με φυσική παρουσία σε ένα από τα καταστήματα μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
Τα στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς περιορίζονται στα απαραίτητα για την εκτέλεση της συμφωνημένης επεξεργασίας και δεν μεταβιβάζονται πωλούνται εκμισθώνονται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιούνται σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους χωρίς τη δική σας ενημέρωση και σχετική έγκριση. Ενδεικτικά, από εσάς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση του νόμιμου αποδεικτικού πληρωμής ήτοι ΑΦΜ και ΔΟΥ.
β. Επεξεργασία και σκοποί
Η Εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εγγραφή σας σε κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή σεμινάριο και για την έκδοση του νόμιμου αποδεικτικού πληρωμής. Εφόσον το επιθυμείτε και μας αφήσετε με κάποιο τρόπο τα στοιχεία σας επικοινωνούμε μαζί σας για την σχετική ενημέρωση σας για το πρόγραμμα για το επιθυμείτε να ενημερωθείτε.
Εφόσον λάβουμε εγγράφως τη συγκατάθεσή σας η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνία σας για να σας ενημερώνει για προγράμματα και εκδηλώσεις. Αν επιθυμείτε να άρετε την σχετική συγκατάθεση μπορείτε να το κάνετε είτε μέσω email στο public@eurotraining.gr είτε κατεβάζοντας τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος είτε ζητώντας το από το προσωπικό μας.
Ειδικότερα σχετικά με τα μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου που χρησιμοποιούνται για την άμεση προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών παρόμοιων με ήδη παρασχεθέντων από εμάς υπηρεσιών η πολιτική της Εταιρείας μας ακολουθεί το νόμο 3471/2006 που υπερισχύει Γενικού Κανονισμού ΕΕ 679/2016 ως ειδικότερος και στο άρθρο 11 παρ. 3 προβλέπει ότι «Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο της πώλησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλης συναλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών του προμηθευτή ή για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών, ακόμη και όταν ο αποδέκτης του μηνύματος δεν έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεση του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό κατά τη συλλογή των στοιχείων επαφής, καθώς και σε κάθε μήνυμα». Με βάση τη συγκεκριμένη διάταξη η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί το email σας ή να σας καλεί για προώθηση παρόμοιων εκδηλώσεων και προγραμμάτων με αυτό στο οποίο συμμετείχατε εκτός εάν ρητά εναντιωθείτε, το οποίο μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανά πάσα στιγμή.
Σε περίπτωση που μας το έχετε ζητήσει και το επιθυμείτε η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία από εσάς για την υποβολή αίτησης για εξετάσεις από πιστοποιημένο φορέα ή για την υποβολή αίτησης σε κάποιο επιδοτούμενο πρόγραμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις συλλέγονται τα στοιχεία που απαιτούνται από τους εκάστοτε φορείς και δεν έχει η Εταιρεία κάποιο έλεγχο για το ποια στοιχεία θα ζητηθούν καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κάποια διακριτική ευχέρεια από την πλευρά μας.
Τέλος, η Εταιρεία συλλέγει τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο και email) για τη δημιουργία προφίλ σε περίπτωση που επιθυμείτε την παρακολούθηση κάποιου προγράμματος με τηλεκατάρτιση. Συνεπώς, η νόμιμη βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων σας είναι καταρχήν η σύναψη σύμβασης και για την περαιτέρω επεξεργασία του marketing είναι η δική σας συγκατάθεση την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή.

β. Χρονικό Διάστημα Διατήρησης
Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που ενδείκνυται βάσει του σκοπού της επεξεργασίας. Αν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαφήμιση η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομένα σας για όσο έχει τη συγκατάθεσή σας. Με την ανάκληση της συγκατάθεσης θα διαγράφονται και τα δεδομένα σας εκτός εάν η Εταιρεία έχει τα δεδομένα σας και για άλλο σκοπό επεξεργασίας. Σε τέτοια περίπτωση δε θα συνεχίζεται η διαφήμιση αλλά τα δεδομένα σας θα διατηρούνται από την Εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση του εκάστοτε σκοπού.
5. Δικαιώματα των Υποκειμένων και πως μπορούν να τα ασκήσουν
Με βάση την κείμενη νομοθεσία μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς είτε μέσω email στο public@eurotraining.gr είτε κατεβάζοντας τη σχετική φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του παρόντος είτε ζητώντας το από το προσωπικό μας και να μας απευθύνεται το αίτημα σας για:
• Πρόσβαση στα δεδομένα σας
• Διόρθωση ή Διαγραφή σας από τα αρχεία μας
• Άρση της συγκατάθεσης σας να σας ενημερώνουμε σχετικά με προγράμματα και εκδηλώσεις που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
• Περιορισμό της επεξεργασίας
• Να σας δώσουμε ή να διαβιβάσουμε σε τρίτο υπεύθυνο επεξεργασίας τα δεδομένα σας
Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και να ασκήσετε τα δικαιώματα σας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από εμάς ή σε κάθε άλλη περίπτωση δικαιούστε να προβείτε σε καταγγελία.
6. Τήρηση Απορρήτου
Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί την αρχή της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας στα οποία έχει πρόσβαση μόνο το προσωπικό της EUROTraining και οι κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι φορείς. Το προσωπικό δεσμεύεται με ρήτρες εμπιστευτικότητας και η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην πωλήσει, μεταβιβάσει ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας παρά το νόμο σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους καθώς και να τα διαφυλάττει από φυσικές ή ψηφιακές παραβιάσεις που θα έθεταν σε κίνδυνο το απόρρητο των δεδομένων σας.
7. Διαβιβάσεις
Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί διαβιβάσεις δεδομένων εκτός ΕΕ. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μόνο κατόπιν δικής σας επιθυμίας ή νομικής υποχρέωσης μπορεί να μεταβιβάσει δεδομένα σας σε φορείς Υπουργείων ή σε εξουσιοδοτημένα εξεταστικά κέντρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση δε θα πραγματοποιηθεί διαβίβαση των δεδομένων σας χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση σας και τη λήψη της σχετικής συγκατάθεσης.
8. Προστασία
Η EUROTraining λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας καθώς και της διασφάλισης ότι κάθε επεξεργασία γίνεται με βάση τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας και με σεβασμό στα δικαιώματα σας. Σε περίπτωση δε παραβίασης των δεδομένων σας δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε προς τούτο αμελλητί αν η σχετική παραβίαση ενδέχεται να θέσει με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Για να υποβάλλετε κάποιο αίτημα κατεβάστε την Φόρμα.

Όροι χρήσης

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In et risus hendrerit, sollicitudin neque vitae, faucibus nunc. Pellentesque imperdiet lobortis nibh id convallis. Sed id ante ac massa venenatis porta vitae sit amet arcu. Suspendisse dui nunc, consequat et semper eu, bibendum eu neque. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nullam posuere urna libero, eget egestas tellus posuere sed. Maecenas venenatis, nisi vel molestie vehicula, justo felis pharetra risus, a luctus sem tortor sed velit. Maecenas consectetur massa in dolor pulvinar vulputate. Proin gravida magna ac facilisis aliquam. Curabitur feugiat pellentesque accumsan. Suspendisse congue lacus luctus lectus accumsan tincidunt. Etiam commodo orci id risus blandit, ac vestibulum nulla eleifend. Sed nec ante in turpis tempor pulvinar quis eu diam. Mauris vestibulum placerat porta. Donec vitae gravida arcu.

Sitemap

Pages

Posts by category

MailPoet page

Ninja Popups

Carousels

Sitemap

[siblings]

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

action24alouetteab

arnoscosmodatabourjois

giochi-perziosigenikihondos

iasoingjumbo

ippokratisleonteiokotsovolos

metropolitanmontesorianamigato

praktikerplaymobilsoeasy

publictastyvenetis

translationswiloVITEX

dutyerasmusmelia

titanianovotelcosmorama

ΠΕΙΡΑΪΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ε.Π.Ε., ΠΡΑΞΙΣ & ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΗ, OVERMEDIA A.E., AVMAP GIS, PC WIZARD, MEDI JEUNESSE, PHARMATHEN, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Α.Ε., GNOMON PERFORMANCE, GLOBE WILLIAMS, CLICK DELIVERY, MARKS & SPENCER, TIGER HELLAS, RENEVOL. ARVIS SOLAR. FISH SPA- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΕΞΙΑΣ. Alice Inn BnB, GRAZY TRAVEL, EXODOS TRAVEL & CONGRESS, SKYLINES EUROSKI CLUB LTD

Συχνές ερωτήσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τι είναι επιδοτούμενα προγράμματα
Τι κερδίζει ο άνεργος από τη συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης;
Ποιες είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες;
Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε τρία βήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τι κερδίζει ο επιχειρηματίας από τη συμμετοχή του προσωπικού του σε προγράμματα κατάρτισης;
Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης;
Μπορείτε να εγγυηθείτε για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης κατάρτισης;
Γιατί να αφιερώσει χρόνο και κόπο εκτός ωραρίου εργασίας το προσωπικό από τη στιγμή μάλιστα που δεν αμείβεται για αυτό;
Page 1 of 212

Γράψου στο Newsletter μας

Δήλωσε ενδιαφέρον!