Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Σπούδασε Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή και των υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Εφαρμόζει τις στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης και τον συντονισμό των διεθνών εργασιών της, διαβλέποντας τις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου και λαμβάνοντας καίριες εμπορικές αποφάσεις.

Ο ρόλος του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου είναι μια πολύ σημαντική ειδικότητα καθώς καθορίζει τόσο τις εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές μιας χώρας, διαμορφώνοντας τις διεθνείς σχέσεις που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη θέση ενός κράτους στο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.

 • Κατέκτησε τα μυστικά του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.
 • Απέκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που σε οδηγεί σε εξασφαλισμένες και υψηλόμισθες θέσεις εργασίας.
 • Απέκτησε γνωριμίες και γίνε γνωστός στην αγορά εργασίας μέσω της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πρακτικής που σου παρέχουμε.
 • Παρακολούθησε οποιοδήποτε σεμινάριό μας με προνομιακή έκπτωση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου.

Η ειδικότητα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου ανήκει στον Τομέα: «Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας».

Ο σπουδαστής Στέλεχος Διεθνούς εμπορίου μαθαίνει να διαχειρίζεται όλο τον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό ενός γραφείου προσαρμοσμένο κάθε φορά στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Στην διάρκεια των σπουδών του διδάσκεται πώς να διαλέγει τις πηγές για την επιλογή των προμηθευτών, πώς να διασφαλίζει του νέους και τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά και να πώς να διαχειρίζεται αριστοτεχνικά τις δημόσιες σχέσεις για την καλή διατήρηση της εικόνας της χώρας προς το διεθνή κόσμο.

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας μετά το πέρας των σπουδών του, θα έχει αποκτήσει ικανότητες που θα ταιριάζουν σε έναν επαγγελματία που μπορεί να εξελίσσεται μέσα σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον. Θα γνωρίζει άπταιστα τουλάχιστον δυο ξένες γλώσσες εκτός της μητρικής του και θα μπορεί να διαπραγματεύεται και να εξασφαλίζει συμφωνίες με ευνοϊκούς για την χώρα του όρους.

 • Είναι το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.
 • Οι απόφοιτοι της Eurotraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Έχεις στο πλάι σου τους πλέον έμπειρους επαγγελματίες.
 • Διδάσκεσαι τις πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους διεθνούς εμπορίου.
 • Κάνεις χρήση των σύγχρονων και άριστα εξοπλισμένων εγκαταστάσεων.
 • Χτίζεις ένα άρτιο επαγγελματικό προφίλ Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου.
 • Κάνεις την πρακτική σου σε μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Αποκτάς δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος που σε οδηγεί σε αξιόπιστες και υψηλόμισθες θέσεις εργασίας.
 • Παρακολουθείς οποιοδήποτε σεμινάριό μας με προνομιακή έκπτωση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου.

Οι έμπειροι καθηγητές της ειδικότητας Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

 • A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών
 • Σύστημα Εμπορικής Πληροφόρησης
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Διεθνή Νομικά θέματα
 • Διασφάλιση Νέων και Υπαρχόντων Πελατών/Εταίρων
 • Ξένη Γλώσσα Α
 • Ξένη Γλώσσα Β

 • Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών
 • Σύστημα Εμπορικής Πληροφόρησης
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Διεθνή Νομικά θέματα
 • Διασφάλιση Νέων και Υπαρχόντων Πελατών/Εταίρων
 • Ξένη Γλώσσα Α
 • Ξένη Γλώσσα Β

 • Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Εμπορική Μελέτη και Προσέγγιση των Ξένων Αγορών
 • Διεθνή Οικονομικά
 • Διαπραγμάτευση
 • Επιλογή Πηγών και Προσδιορισμός των Πιθανών Προμηθευτών
 • Διασφάλιση Διεθνών Συνεργασιών
 • Ξένη Γλώσσα Α
 • Ξένη Γλώσσα Β
 • Διαχείριση-Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικό Περιβάλλον

 • Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Διαπραγμάτευση
 • Επιλογή Πηγών και Προσδιορισμός των Πιθανών Προμηθευτών
 • Επιλογή Παροχέων Υπηρεσιών
 • Διασφάλιση Διεθνών Συνεργασιών
 • Ξένη Γλώσσα Α
 • Ξένη Γλώσσα Β
 • Διαχείριση-Επικοινωνία σε Διαπολιτισμικό Περιβάλλον

Το ΙΕΚ EuroTraining θα είναι δίπλα σου και μετά το πέρας των σπουδών σου, για να σε συμβουλεύει και να σε καθοδηγεί. Το επάγγελμα του Στελέχους Διεθνούς Εμπορίου γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η απορρόφηση πραγματοποιείται σε μια πληθώρα επιλογών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Εισαγωγών-Εξαγωγών
 • Επιχειρήσεις Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών (Μεταφορές, Τραπεζικές Εργασίες, Ασφάλειες)
 • Οργανισμοί Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια)
 • Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Τομέας Πωλήσεων
 • Εταιρείες Διανομών

Οι σπουδές της γραμματειακής υποστήριξης στο ΙΕΚ Eurotraining διασφαλίζουν την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών με γνώσεις, συνείδηση και εφόδια που διασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού της σωστής εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στο ΙΕΚ EuroTraining οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες, ενισχυμένες με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές λογισμικού.
 • Διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας και projectors.
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και software.

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!