Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Σπούδασε Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας

Γιατί να γίνω Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας; Ο τομέας της Διοίκησης αποτελεί αντικείμενο επιστημονικών σπουδών και αφορά στοv συντονισμό και στην επίβλεψη της λειτουργίας και της ανάπτυξης φορέων που έχουν υπό την οργάνωσή τους άτομα. Αυτοί οι φορείς, μπορεί να έχουν την μορφή επιχείρησης, οργανισμού ή ιδρύματος. Ο άνθρωπος που έχει ως αντικείμενο του επαγγέλματός του την διοίκηση, έχει ως καθήκον να λαμβάνει σωστές αποφάσεις για την γενική λειτουργία του φορέα στον οποίο εργάζεται.

Οι άνθρωποι που ασκούν την διοίκηση ανάλογα με τον φορέα στον οποίο απασχολούνται έχουν διαφορετικό διακριτικό τίτλο. Τα άτομα που διοικούν μια επιχείρηση ή ένα σχολείο μέχρι την βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης, ονομάζονται διευθυντές. Τα άτομα που ηγούνται της διοίκησης στο Δημόσιο τομέα, όπως για παράδειγμα στο ΙΚΑ και σε στρατιωτικές μονάδες, λέγονται διοικητές. Τέλος τα άτομα τα οποία διοικούν Οργανισμούς, Μη Κυβερνητικές οργανώσεις και Συλλόγους αποκαλούνται, πρόεδροι.

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, εφαρμόζει τις αρχές της επιστήμης του management, της οικονομίας και των δημοσίων σχέσεων. Υποστηρίζει τόσο την διοικητική όσο και την οικονομική λειτουργία της επιχείρησης και ερευνά, εντοπίζει και λύνει οικονομικά, οργανωτικά και διοικητικά προβλήματα των διαφόρων μονάδων.

 • Κατάκτησε τα μυστικά του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας, από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.
 • Απόκτησε αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα, που σε οδηγεί σε εξασφαλισμένες θέσεις εργασίας.
 • Απόκτησε γνωριμίες στην αγορά εργασίας μέσω της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και πρακτικής που σου παρέχουμε.
 • Παρακολούθησε οποιοδήποτε σεμινάριό μας με προνομιακή έκπτωση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου.

Η ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας ανήκει στον τομέα της «Διοίκησης και Οικονομίας» και στην Ομάδα Προσανατολισμού: «Διοίκησης και Οικονομίας». Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο επαγγελματία ο οποίος απασχολείται σε τμήματα και διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα.

Ο σπουδαστής αποκτά γνώσεις ώστε να μπορεί να χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας, να καθοδηγεί το προσωπικό και να ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων, δελτίων αποστολής και φορτωτικών. Επίσης μαθαίνει όλη την φορολογική, εμπορική και εργατική νομοθεσία ώστε να συμμετέχει σε έρευνες και να υποβάλλει προτάσεις για την πιο αποδοτική χρησιμοποίηση των χρηματικών πόρων της επιχείρησης. Ακόμα ειδικεύεται ώστε να δημιουργεί δημόσιες σχέσεις για την καλή εξωτερική εικόνα της επιχείρησης.

Ο απόφοιτος αυτής της ειδικότητας θα έχει αποκομίσει οργανωτικές ικανότητες ώστε να μπορεί να έχει τον έλεγχο κάθε τμήματος της εκάστοτε επιχείρησης. Η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της κοινωνικής αντίληψης, της επικοινωνίας, της σωστής διαχείρισης χρόνου και της πρωτοβουλίας λήψης σωστών αποφάσεων είναι κάποια άλλα προσόντα που θα του επιτρέψουν να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο επαγγελματικό προφίλ, βοηθώντας τον να ανθίσει ακόμη και στα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

 • Είναι το 1ο Εκπαιδευτικό Κέντρο στην κατάρτιση και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων άμεσα χρηματοδοτούμενα από τις Βρυξέλες.
 • Οι απόφοιτοι της Eurotraining μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ένα από τα 28 συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.
 • Έχεις στο πλάι σου τους πλέον έμπειρους καθηγητές διοίκησης και Οικονομίας.
 • Διδάσκεσαι τις πιο αποτελεσματικές και σύγχρονες μεθόδους management.
 • Κάνεις χρήση των σύγχρονων και άριστα εξοπλισμένων εγκαταστάσεων.
 • Χτίζεις ένα άρτιο επαγγελματικό προφίλ Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας.
 • Κάνεις την πρακτική σου σε μεγάλες επιχειρήσεις.
 • Αποκτάς δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος που σε οδηγεί σε αξιόπιστες θέσεις εργασίας.
 • Παρακολουθείς οποιοδήποτε σεμινάριό μας με προνομιακή έκπτωση, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις και το βιογραφικό σου.

Οι έμπειροι καθηγητές της ειδικότητας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας προσφέρουν σπουδές που καλύπτουν τόσο την θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εξάσκηση, δημιουργώντας ολοκληρωμένους επαγγελματίες, έτοιμους για την αγορά εργασίας.

Στα πλαίσια των τεσσάρων εξαμήνων φοίτησης, οι σπουδαστές παρακολουθούν και εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

 • A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Τεχνική Συναλλαγών
 • Marketing
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Γενική Λογιστική Ι,ΙΙ
 • Δίκαιο Ι,ΙΙ
 • Οικονομικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι,ΙΙ
 • Οικονομική των Επιχειρήσεων
 • Επιχειρησιακές Κοινωνίες
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Φορολογική Πρακτική
 • Λογιστική Εταιρειών
 • Φορολογική Λογιστική- Εφαρμογές
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική
 • Λογιστική Κόστους
 • Δημόσιες Σχέσεις
 • Επεξεργασία Κειμένου (Η/Υ)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

 • Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
 • Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
 • Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας (Η/Υ)
 • Marketing Υπηρεσιών
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση Προσωπικού
 • Διοίκηση Marketing
 • Λογιστικά Φύλλα (H/Y)
 • Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Το ΙΕΚ EuroTraining θα είναι δίπλα σου και μετά το πέρας των σπουδών σου, για να σε συμβουλεύει και να σε καθοδηγεί. Το επάγγελμα του Στελέχους Διοίκησης και Οικονομίας γνωρίζει ολοένα αυξανόμενη ζήτηση και η απορρόφηση πραγματοποιείται σε μια πληθώρα επιλογών στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

 • Εμπορικές Επιχειρήσεις
 • Τμήματα Marketing, Δημοσίων Σχέσεων, Πωλήσεων & Ανθρωπίνου Δυναμικού
 • Εφορίες, στο Υπουργείο Οικονομικών & σε Επιμελητήρια
 • Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις
 • Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών
 • Οποιοδήποτε Διοικητικό Τμήμα επιχείρησης
 • Ναυτιλιακές, Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις
 • Οικονομικά Τμήματα & Λογιστήρια Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές σου ως Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας μπορείς να κάνεις την πρακτική σου άσκηση, στους καλύτερους συνεργαζόμενους φορείς, με τους οποίους έχει εξασφαλίσει συνεργασία το ΙΕΚ EuroTraining:

 • JUMBO
 • TASTY FOODS
 • EMRON (Συμβουλευτική Εταιρεία)
 • EUROCERT A.E.
 • PRAKTIKER
 • ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Α.Ε.
 • ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.
 • VFA (Σύμβουλοι Ανάπτυξης & Καινοτομίας)
 • COFFEE REPUBLIC SA
 • ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε

Οι σπουδές Διοίκησης και Οικονομίας στο ΙΕΚ Eurotraining διασφαλίζουν την δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών με γνώσεις, συνείδηση και εφόδια που διασφαλίζονται μέσω του συνδυασμού της σωστής εκπαίδευσης με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Στο ΙΕΚ EuroTraining οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να φοιτούν σε σύγχρονες και πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, ερχόμενοι σε επαφή με την πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων:

 • Σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας πλήρως κλιματιζόμενες, ενισχυμένες με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές λογισμικού.
 • Διαδραστικοί πίνακες διδασκαλίας και projectors.
 • Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και software.

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!