e-Αιτήσεις

Επιλέξτε ποιο πρόγραμμα σας ενδιαφέρει και συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα.

Αίτηση ενημέρωσης για voucher

Αίτηση ενημέρωσης για σεμινάρια

Νέα προγράμματα Voucher για ανέργους ηλικίας 25-45 ετών στον κλάδο ΤΠΕ

Best-Computer-Courses-After-Graduation

Εξειδικεύσου στον κλάδο της Πληροφορικής και επιδοτήσου με 2.800 €

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την υλοποίηση των πράξεων: «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037524 και «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5037525.

Τα παραπάνω προγράμματα περιλαμβάνουν:

• Συμβουλευτική
• Θεωρητική κατάρτιση 400 ωρών σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες
• Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
• Πρακτική άσκηση -on the job training- 200 ωρών
• Εκπαιδευτικό επίδομα σύνολο 2.800€

Ειδικότητες πληροφορικής:

• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών οπτικού προγραμματισμού, Τεχνολογία Πολυμέσων, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Προχωρημένα θέματα ανάπτυξης συστημάτων παγκοσμίου ιστού (πχ. μοντέλα δεδομένων και γλώσσες βασισμένα σε XML, υπηρεσίες διαδικτύου, WSDL κλπ.))
• Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
(SQL, Ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, HTML/CSS/Javascript, PHP, Ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης ιστοχώρων, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών)
• Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων.
(Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (C++,Java), Δομές δεδομένων και διαχείριση βάσεων δεδομένων, SQL/MySQL/SQL SERVER, Oracle administration, Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων NOSQL)

Επίσης, θα συμπεριλαμβάνονται θεματικές ενότητες που αφορούν «οριζόντιες δεξιότητες», διάρκειας δέκα (10) ωρών, οι οποίες είναι α) Τεχνικές αναζήτησης εργασίας, β) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, γ) βασικές αρχές εργατικού δικαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Άνεργοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι και να βρίσκονται εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κατάρτισης.
2. Να έχουν γεννηθεί:
i. από 01.01.1990 μέχρι και 30.09.1994*
ii. από 01.01.1974 μέχρι και 31.12.1989*
3. Να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ -ΤΕΙ σχολών θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής)
4. Να έχουν αποδεδειγμένα τουλάχιστον καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
5. Να μην παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά τα δύο (2) έτη πριν από την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση.
6. Να μην είναι σπουδαστές/στριες ή φοιτητές/τριες
Κατά την έναρξη των δράσεων, δηλ. την πρώτη ημέρα θεωρητικής κατάρτισης, οι ωφελούμενοι ωφελούμενος θα πρέπει να είναι: από 25 ετών και πάνω και κάτω των 30 ετών ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να είναι από 30 ετών και πάνω και κάτω των 45 ετών αναλόγως σε ποια δράση θα συμμετάσχει.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να καταθέσουν στον φορέα μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
2. Αντίγραφο κάρτα ανεργίας, αποδεικτικό ανανέωσης της και Βεβαίωση ανεργίας
3. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος ατομικό ή οικογενειακό (φορολογικό έτος 2017)
4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών
5. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Γνώσης Αγγλικής Γλώσσας
6. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι «δεν είναι σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια» και στην οποία θα δηλώνεται: «Δεν παρακολουθώ ή/και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά την τελευταία διετία πριν από την υποβολή της παρούσας αίτησης συμμετοχής»
7. Δικαιούχοι ΚΕΑ, το έντυπο «Αποτέλεσμα Αίτησης»
8. Έγγραφο με το ΑΜΚΑ & το ΑΜΑ
9. Πρώτη σελίδα τραπεζικού λογαριασμού/ IBAN
10. Βιογραφικό σημείωμα

Για περισσότερες πληροφορίες συμπληρώστε την Αίτηση Ενδιαφέροντος

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Oι ιστορίες πίσω από τα διάσημα cocktails

cocktails_eurotraining

cocktails_eurotraining

Oι ιστορίες πίσω από τα διάσημα cocktails Περισσότερα

Tips για τέλειες βλεφαρίδες!

eyelashes_eutotaining

eyelashes_eutotaining

Tips για τέλειες βλεφαρίδες

Περισσότερα

Καλοκαιρινά snacks- Οι γευστικοί συνοδοί στις εξορμήσεις των διακοπών

summer snacks_eurotraining

summer snacks_eurotraining

Καλοκαιρινά snacks- Οι γευστικοί συνοδοί στις εξορμήσεις των διακοπών

Περισσότερα

Homemade Spa: Φτιάξε τις δικές σου μάσκες περιποίησης.

homemade_spa_eurotraining

homemade_spa_eurotraining
Homemade
Spa: Φτιάξε τις δικές σου μάσκες περιποίησης.

Περισσότερα

Τέσσερις προτάσεις για απολαυστικό καλοκαιρινό καφέ.

barista_seminar_eurotraining

barista_seminar_eurotraining

Τέσσερις προτάσεις για απολαυστικό καλοκαιρινό καφέ.

Περισσότερα

«Ευκαιρίες κινητικότητας σε Ιταλία & Ισπανία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο: NE(W)AVE: reNEWAble e-VEt learning»

Renewable energy

Ο Εκπαιδευτικός μας Οργανισμός συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Έργο NE(W)AVE: reNEWAble e-VEt learning (https://newaveproject.eu/), που έχει ως στόχο τη δημιουργία, τη δοκιμή και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου για τους μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας.

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία και την Ισπανία δύο κύκλοι κινητικότητας/εκπαίδευσης διάρκειας δύο εβδομάδων ο καθένας (Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2019). Οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες ή να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες πρακτικές τους δεξιότητες στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και της βιομάζας ως πηγές ανανεώσιμης ενέργειας.

Εάν είσαι..

  • σπουδαστής, τελειόφοιτος ή απόφοιτος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα υδραυλικού, ηλεκτρολόγου ή συναφούς κλάδου,
  • ηλικίας 18 έως 26 ετών,
  • με καλή γνώση Αγγλικών

και θέλεις να αποκτήσεις νέες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενό σου, δουλεύοντας με συνομήλικους συναδέλφους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επικοινώνησε μαζί μας στο euprojects@eurotraining.gr ή στο 210 3306086 (εσωτ. 215)!

 

*Τα έξοδα μετάβασης, διαμονής και διατροφής καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Έργου (βάσει των περιορισμών που έχουν τεθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ε.Ε.)

* Θα χορηγηθεί πιστοποιητικό συμμετοχής

Ξέρεις τι κάνεις λάθος όταν λούζεις τα μαλλιά σου;

hair_eurotraining

hair_eurotraining
Ξέρεις τι κάνεις λάθος όταν λούζεις τα μαλλιά σου;

Περισσότερα

Γλυκό σε 15’. Η γρήγορη απόλαυση της εβδομάδας!

lemon_yogurt_eurotraining

lemon_yogurt_eurotraining

Γλυκό σε 15’. Η γρήγορη απόλαυση της εβδομάδας!

Περισσότερα

Blue Sunday; Μερικά tips για να αποφύγεις τη μελαγχολία της Κυριακής.

nlp_eurotraining

nlp_eurotraining

Blue Sunday; Μερικά tips για να αποφύγεις τη μελαγχολία της Κυριακής.
Περισσότερα

Γράψου στο Newsletter μας

Δήλωσε ενδιαφέρον!