Σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ( ΕΦΕΤ ) .

Κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα χρειάζεται να διαθέτει εκπαιδευμένο Προσωπικό στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων ( ΕΦΕΤ ) .

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΥΑ 14708/10-08-2007 και ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007) οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και την πώληση τροφίμων έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το Προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό τους.
Κατά την παραπάνω υποχρέωση, κάθε άτομο που έρχεται κατά οποιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τρόφιμα είναι απαραίτητο να εκπαιδευτεί.
O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι εξειδικευμένο Κέντρο σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης Προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΦΕΤ.

01

Εκπαίδευση
με θεματικές ενότητες διάρκειας 10 ωρών για χειριστές τροφίμων

02

Εκπαιδευτές
πιστοποιημένοι, από το σχετικό μητρώο του ΕΦΕΤ

03

Κάλυψη
άμεση με έκδοση σχετικής βεβαίωσης εγγραφής σε σεμινάριο

04

Πιστοποίηση
μετά την εκπαίδευση από τον ΕΦΕΤ

05

Ειδικές τιμές
συμφέρουσες και ανάλογες των ατόμων που θα εκπαιδεύσει η επιχείρηση

06

Υλοποίηση
της εκπαίδευσης στον χώρο της επιχείρησης, σε ειδικές περιπτώσεις

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτώ

Πρόγραμμα ΕΦΕΤ – 10 ώρες αναλυτικό ωρολόγιο

Τμήματα

Το εξειδικευμένο σεμινάριο Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, διάρκειας 10 ωρών ολοκληρώνεται σε διάστημα μαθημάτων δύο ημερών.
Η διάρκεια και το περιεχόμενο της αναγκαίας εκπαίδευσης προσδιορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Μαθήματα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πιστοποιημένες δομές μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.
Εναλλακτικά τα μαθήματα μπορούν να υλοποιηθούν σε Επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 25 εκπαιδευομένους και επιθυμούν την πραγματοποίηση της εκπαίδευσης σε χώρο δικό τους.

Οφέλη για τον Εργοδότη και την Επιχείρηση

Η Επιχείρηση που φροντίζει για την εκπαίδευση του Προσωπικού της αποκομίζει σημαντικό όφελος, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της αξιολόγησης και της διαφήμισης από τον ικανοποιημένο Καταναλωτή.
Με την εγγραφή των εργαζομένων χορηγείται άμεσα βεβαίωση συμμετοχής στο σεμινάριο, ώστε η Επιχείρηση να είναι απόλυτα καλυμμένη μέχρι τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης και την τελική πιστοποίηση από τον ΕΦΕΤ.

Κόστος Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining συνεργάζεται με πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή πείρα στο αντικείμενο της Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων και παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Σχετικά αρχεία

Δελτίο παραγγελίας σεμιναρίου Υγιεινής Τροφίμων
Νομοθεσία- ΦΕΚ 1616.2007

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!