Εκπαίδευση Φορτοεκφορτωτών

Ενταχθείτε στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ)

Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δημόσιος κόμβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή.

Βάσει της ΚΥΑ οίκ.20303/383/2017 – ΦΕΚ 1623/Β/11-5-2017 για την εγγραφή στο Μητρώο Β’ -Λιμένα ή στο Μητρώο Β’ -Ξηράς του ΕΜΦ και ανάλογα με την αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία απαιτείται πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή φορτοεκφορτωτή Ξηράς, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η οποία χορηγείται μετά την παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Επαγγελματικού Περιγράμματος των Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς απευθύνεται σε όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό) και θέλουν να εγγραφούν στο Μητρώο Β΄ -Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, στο Μητρώο Β΄ -Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και επιθυμούν να εκτελούν τις «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» και διακινούν τα «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία». Μπορούν επίσης να συμμετέχουν και οι ήδη εγγεγραμμένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ – Λιμένα ή Ξηράς, με σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρμογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

01

Διάρκεια
150 ώρες
(120 ώρες Θεωρητικό Μέρος-
30 ώρες Πρακτικό Μέρος)

02

Τμήματα
Ολιγομελή
Πρωινά – Απογευματινά

03

Μαθήματα
Από πιστοποιημένους εκπαιδευτές

04

Πιστοποίηση
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης – από τον ΕΟΠΠΕΠ μετά από εξετάσεις

05

Κόστος Παρακολούθησης
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών σε οικονομικές τιμές.

06

Υλοποίηση
Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 της Απόφασης Αριθμ. 228536

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ

  • Γενικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή), Λατινικό αλφάβητο Γνώσεις αριθμητικής.
  • Θεωρητικό Μέρος: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας διακίνησης φορτίων Λιμένα ή Ξηράς με βάση το νέο πλαίσιο του ν. 4455/2017.
  • Διενέργεια εξειδικευμένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτοεκφορτωτών εργασιών διακίνησης φορτίων στους λιμένες.
  • Πρακτικό Μέρος: Άσκηση προσομοίωσης εργασιών, καλές πρακτικές και τεχνικές (Οδηγός Καλής Πρακτικής).

Χώροι διεξαγωγής

Δείτε τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις μας!

Τμήματα

Τα τμήματα εκπαίδευσης είναι ολιγομελή για να επιτυγχάνεται ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πιστοποιημένες δομές μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.


Εξετάσεις Πιστοποίησης

O Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προκηρύσσει τις εξετάσεις Πιστοποίησης της παρούσας απόφασης με σχετική ανακοίνωση, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του.

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!