Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ)

Τα ΚΠΑ λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο όπου οι άνεργοι ανάλογα με το τόπο διαμονής τους απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΠΑ προκειμένου να λάβουν ενημέρωση από εργασιακούς συμβούλους για θέματα σχετικά με την αναζήτηση εργασίας.

Ενημερωθείτε:

Η εγγραφή σας  στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, θα σας  δώσει την ευκαιρία:

  • Να συμμετέχετε σε προγράμματα επαγγελματικής  κατάρτισης και συμβουλευτικής
  • Να συμμετέχετε σε προγράμματα νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ
  • Να συμμετέχετε σε προγράμματα επιχορήγησης νέων επαγγελματιών

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!