Παλαιότερα προγράμματα

Παλαιότερα Προγράμματα

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων, έχει συμμετάσχει έως τώρα σε πληθώρα συγχρηματοδοτούμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχοντας δημιουργήσει ξεχωριστό τμήμα υλοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης & απασχόλησης, στελεχωμένο με ικανούς και άρτια καταρτισμένους υπαλλήλους, έχει φέρει εις πέρας επιτυχώς κάθε πρόγραμμα που έχει αναλάβει με συνέπεια και πλήρη ευθύνη απέναντι στους συμμετέχοντες και τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές. Διαθέτει πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες δομές από τον ΕΟΠΠΕΠ σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη έχοντας δυνατότητα εξυπηρέτησης ταυτόχρονα έως 392 καταρτιζόμενους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ενδεικτικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί από τον φορέα μας με σκοπό:

  • Αξιόπιστες υπηρεσίες κατάρτισης
  • Ανάπτυξη προσόντων και επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Προώθηση της απασχόλησης και επανένταξης στην αγορά εργασίας
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής.

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!