Σεμινάριο Security (Εκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας)

Κάθε εργαζόμενος στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλειας(security) με βάσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4892/1/76-Γ και της τροποποίησης του Ν.3707/2008 πρέπει να κατέχει άδεια η οποία εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει σχετικό δίπλωμα ή τίτλο σπουδών, βάσει της υπ΄ αριθ. 4892/1/76-γ΄/17-5-2010 Κ.Υ.Α., η άδεια εργασίας security χορηγείται κατόπιν παρακολούθησης εξειδικευμένου προγράμματος κατάρτισης και επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις που οργανώνονται από το ΚΕΜΕΑ

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι εξειδικευμένο Κέντρο σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και πιστοποιημένος να υλοποιεί Προγράμματα Εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α ( Σεμινάριο security ) με βάση τον Κανονισμό Κατάρτισης ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της απαραίτητης Βεβαίωσης Επάρκειας (πιστοποίηση security) και άδεια προσωπικού ασφάλειας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Για τη υλοποίηση της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, βιβλίο, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, σε τάξη και μέσω e-learning (εξ αποστάσεως εκπαίδευση – τηλεκατάρτιση.).

01

Εκπαίδευση
με θεματικές ενότητες ιδιωτικής ασφάλειας διάρκειας 105 ωρών

02

Αξιωματικούς
της Ελληνικής Αστυνομίας αποκλειστικά που θα διδάξουν στην αίθουσα

03

Τηλεκατάρτιση
από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο (για όσους αδυνατούν να παρακολουθήσουν στην αίθουσα).

04

Πιστοποίηση
από το ΚΕΜΕΑ μετά από εξετάσεις

05

Άδεια
Άσκησης Επαγγέλματος μετά από επιτυχία σε εξετάσεις (99% επιτυχία για απόφοιτους EUROTraining).

06

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
06/2021

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SECURITY ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 105 ΩΡΩΝ:

 • Εκπαιδευτική Εισαγωγή
 • Εξοπλισμός Κ Μέσα Προστασίας
 • Ποινικός Κώδικας Ειδικό Μέρος
 • Ιδιωτική Ασφάλεια
 • Βασικά Καθήκοντα Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία Προσώπων Και Χρηματαποστολών
 • Προφίλ Προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Πυρασφάλεια- Πυροπροστασία
 • Παροχή Α΄ Βοηθειών
 • Ασφάλεια Εγκαταστάσεων
 • Εισαγωγή Στην Ασφάλεια
 • Ποινικός Κώδικας Ειδικό Μέρος
 • Ποινικός Κώδικας Γενικό Μέρος
 • Ανταπόκριση Σε Περιστατικά
 • Ψυχολογία Στην Ιδιωτική Ασφάλεια
 • Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 • Ποινική Δικονομία

Τμήματα

Η ΕUROTraining υλοποιεί το Σεμινάριο security καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το εξειδικευμένο Σεμινάριο security διάρκειας 105 ωρών ολοκληρώνεται σε διάστημα ενός μήνα.

Μαθήματα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πιστοποιημένες δομές μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης του συνολικού προγράμματος κατάρτισης, εξ’ αποστάσεως μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας..

E-Learning

Παρακολουθήστε το εξειδικευμένο Σεμινάριο security από οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. Χρησιμοποιώντας μοναδικούς κωδικούς, συνδέεστε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης www.emathisi.gr  και εκπαιδεύεστε με τον ίδιο τρόπο όπως στην αίθουσα.

Εξετάσεις Πιστοποίησης

Οι εξετάσεις για την πιστοποίηση και την απόκτηση της άδειας Security οργανώνονται και διενεργούνται από το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Οι υποψήφιοι των εξετάσεων έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις, περίπου 4 φορές το χρόνο. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε 3 μήνες σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του ΚΕΜΕΑ ( www.kemea.gr ).

Κόστος Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining συνεργάζεται με πιστοποιημένους καθηγητές με πολυετή πείρα στον Τομέα των Υπηρεσιών Ασφαλείας  και παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Αίτηση Ενδιαφέροντος

kemea

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!