Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας

Κάθε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον ένα άτομο ως Προσωπικό χρειάζεται να διαθέτει άτομο με πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας (Εργοδότης ή εργαζόμενος, κατά περίπτωση).

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν. 3850/2010 και ΦΕΚ 1287/ 5-5-2016) οι εργοδότες που απασχολούν (ή θέλουν να απασχολήσουν) τουλάχιστον έναν εργαζόμενο χρειάζεται να επιμορφωθούν, ώστε να αποκτήσουν την ιδιότητα του Τεχνικού Ασφαλείας για την Επιχείρησή τους, ως υπευθύνου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Κατά την παραπάνω υποχρέωση, η βεβαίωση επιμόρφωσης Τεχνικού Ασφαλείας είναι απαραίτητη για την πρόσληψη Προσωπικού ή οποιαδήποτε μεταβολή του.

Εναλλακτικά και κατά περιπτώσεις, μπορεί να επιμορφωθεί εργαζόμενος της Επιχείρησης για τα καθήκοντα αυτά

O Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining είναι εξειδικευμένο Κέντρο σε θέματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων και εγκεκριμένος να υλοποιεί Προγράμματα Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για την απόκτηση της ιδιότητας του Τεχνικού Ασφαλείας ,σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

01

Εκπαίδευση
με θεματικές ενότητες διάρκειας 10 ή 35 ωρών, αναλόγως της κατηγορίας

02

Εκπαιδευτές
πιστοποιημένοι, από το σχετικό μητρώο του Υπουργείου

03

Κάλυψη
άμεση με έκδοση σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου εγγραφής

04

Βεβαίωση
μετά την εκπαίδευση με μόνιμη ισχύ

05

Σεμινάριο Β’ κατηγορίας
Διάρκειας 35 ωρών, αναλόγως κατηγορίας επικινδυνότητας

06

Σεμινάριο Γ’ κατηγορίας
Διάρκειας 10 ωρών, αναλόγως κατηγορίας επικινδυνότητας

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Ωρολόγιο πρόγραμμα Β’ κατηγορίας
 

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γ’ κατηγορίας

Τμήματα

Η EUROTraining υλοποιεί τμήματα κατάρτισης αφού εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος. Το εξειδικευμένο σεμινάριο Β’ κατηγορίας διάρκειας 35 ωρών ολοκληρώνεται σε διάστημα μαθημάτων επτά ημερών και το αντίστοιχο της Γ’ κατηγορίας ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες.
Η διάρκεια της αναγκαίας εκπαίδευσης καθορίζεται από την κατηγορία επικινδυνότητας, στην οποία ανήκει η επιχείρηση. Προσδιορίζεται βάσει των κωδικών δραστηριοτήτων στο έντυπο Έναρξης της Δ.Ο.Υ.

Μαθήματα

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή στις πιστοποιημένες δομές μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Οφέλη για τον Εργοδότη και την Επιχείρηση

Ο εργοδότης εξασφαλίζει κατάλληλο περιβάλλον εργασίας τόσο για τον ίδιο όσο και για το Προσωπικό, που ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και παραγωγικότητας.
Επιπλέον παύει η ανάγκη διατήρησης εξωτερικού συνεργάτη ως Τεχνικού Ασφαλείας και το κόστος που αυτή συνεπάγεται.

Κόστος Παρακολούθησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTraining συνεργάζεται με πιστοποιημένους εισηγητές με πολυετή πείρα στην Επιμόρφωση Τεχνικών Ασφαλείας και παρέχει εξαιρετική ποιότητα υπηρεσιών στις καλύτερες τιμές της αγοράς!

Σχετικά αρχεία

Δελτίο παραγγελίας σεμιναρίου Τεχνικού Ασφαλείας
Νομοθεσία

Αίτηση Ενδιαφέροντος

Συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!