Συχνές ερωτήσεις

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τι είναι επιδοτούμενα προγράμματα
Τι κερδίζει ο άνεργος από τη συμμετοχή του σε προγράμματα κατάρτισης;
Ποιες είναι οι υποστηρικτικές υπηρεσίες;
Διαδικασία δήλωσης συμμετοχής σε τρία βήματα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Τι κερδίζει ο επιχειρηματίας από τη συμμετοχή του προσωπικού του σε προγράμματα κατάρτισης;
Υπάρχουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης των προγραμμάτων κατάρτισης;
Μπορείτε να εγγυηθείτε για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης κατάρτισης;
Γιατί να αφιερώσει χρόνο και κόπο εκτός ωραρίου εργασίας το προσωπικό από τη στιγμή μάλιστα που δεν αμείβεται για αυτό;

Γράψου στο Newsletter μας

Δήλωσε ενδιαφέρον!