Posts Tagged Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: Remove term: MoreThanAJob

ΔΩΡΕΑΝ δράσεις εκπαίδευσης, συμβουλευτικής & πιστοποίησης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός EUROTRAINING σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και με την υποστήριξη της ΜΚΟ FOUR ELEMENTS παρέχει ΔΩΡΕΑΝ δράσεις εκπαίδευσης, συμβουλευτικής & πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

  1. Βιολογική Γεωργία
  2. Επιχειρηματικότητα και Περιβάλλον
  3. Προστασία Φυσικών πόρων
  4. Διαχείριση Τροφίμων Και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής
  5. Λιανική Πώληση

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν εντός του Νοεμβρίου.

Διάρκεια: 2 ώρες σύγχρονη τηλεκατάρτιση και 4 ώρες ασύγχρονη.

Η συμβουλευτική θα είναι ομαδική και θα έχει διάρκεια 2 ώρες.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης και θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν δωρεάν εξετάσεις πιστοποίησης.

Δικαίωμα συμμετοχής και παρακολούθησης των σεμιναρίων έχουν άντρες/ γυναίκες, άνεργοι/ εργαζόμενοι όλων των κατηγοριών με κοινά ενδιαφέροντα και από όλη την Ελλάδα.

Ο ελάχιστος αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε αντικείμενο δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δεκαπέντε (15).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

MoreThanAJob: Winner Projects under the Call for Sub-grants in Greece!

In line with the MoreThanAJob activities for supporting the collaboration among SSE and PA stakeholders, the project’s international evaluation committee has officially selected the 10 proposals that will be sub-granted in the partner countries. The projects share the public-private cooperation and partnership as added value for the development and delivery of welfare services promoting the social and labour inclusion of vulnerable people.

The finalist proposals in Greece after the evaluation and selection process are as follows:

  • Guide your Career (GuideCar)submitted by Symplexis

Developing a mentorship programme that will provide participants with opportunities to develop their career prospects, leadership and diversity skills needed to succeed in a dynamically changing labour market. The project aspires to shape project beneficiaries into future community leaders through their interaction with experienced professionals. As a result they will be able to build the interpersonal skills that are necessary for supporting all community members into reaching their full potential.

  • Educate and Act (EdAct) submitted by KMOP

The project foresees the creation of online tools and web resources for delivering specialised courses in the areas of the labour market in which there is an identified shortage of workforce. An extra focus will be given to the skills needed for improving the beneficiaries’ public and civic participation, as well as their inclusion in society.

More information on the winner proposals, their scope and objectives, as well as their planned activities will follow in the upcoming weeks.

If you wish to receive further details on the MoreThanAJob project and its planned activities, please send an email to info@eurotraining.gr

Stay tuned by checking the project websiteLinkedInFacebook and Twitter!

A few words on MoreThanAJob

MoreThanAJob – Reinforcing social and solidarity economy for the unemployed, uneducated and refugees is a project funded by the European Union under ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. The project aims at enhancing the development of cooperation mechanisms between the Social and Solidarity Economy (SSE) actors and the public administration to improve the social services for vulnerable groups in order to increase their opportunities of social and labour inclusion.

Project Partners

This activity is implemented with the financial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. 

Γράψου στο Newsletter μας

Κάνε αίτηση!